Mierniki grubości lakieru - proces kalibracji

Płytka wzorcowo - kalibracyjna służy do sprawdzania poprawności pracy miernika i ewentualnego przeprowadzenia procesu kalibracji.

Płytka Kalibracyjna FE - miernik grubości lakieru Płytka kalibracyjna AL - miernik grubości lakieru
Płytka kalibracyjna Stal FE-200µm 

Płytka kalibracyjna Aluminium AL-200µm 
Po przyłożeniu sondy do płytki wzorcowej miernik powinien wskazywać 200 µm +/- 10 µm. Jeśli wyniki będa inne od zalecanych należy przeprowadzić proces kalibracji. 


Uwaga!
 Mierniki lakieru bez możliwości pomiaru na elementach aluminiowych wyposażone są tylko w jedną płytkę kalibracyjną, stalową, oznaczoną jako „FE-200um”.

Płytka aluminiowa „AL-200um” dołączana jest tylko do mierników z funkcją pomiaru na aluminium (MGR-10-S-AL, MGR-11-S-AL, P-10-S-AL, P-11-S-AL).

 Kalibracja miernika z serii: A-10-FE


W przypadku błędnych pomiarów należy wykonać kalibracje. Służy do tego dołączona płytka wzorcowo - kalibracyjna (FE-200um).

Na wyłączonym mierniku przytrzymaj przycisk 
Kalibracja - Miernik Lakieru przez 10 sekund. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno liczby 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 i komunikat „HL” „FE” - tu puść przycisk Kalibracja - Miernik Lakieru.

Przyłóż sondę pomiarową do płytki kalibracyjnej FE-200um i wciśnij przycisk 
Kalibracja - Miernik Lakieru 

Uwaga! Sonda musi stykać się prostopadle z płytką kalibracyjną podczas wciskania przycisku
Kalibracja - Miernik Lakieru


Miernik jest skalibrowany i możesz przystąpić do dokonywania pomiarów.

 Kalibracja miernika z serii: MGR-10..., MGR-1..., P-10...


W przypadku błędnych pomiarów należy wykonać kalibracje. Służą do tego dołączone płytki wzorcowo - kalibracyjne.


Na wyłączonym mierniku należy jednocześnie przytrzymać dwa przyciski - zielony „włącz” i czerwony „wyłącz” (około 2 sekundy), aż pojawi się komunikat „KALIBRUJ”.


Po wyświetleniu komunikatu „AL-200µm”, należy przyłożyć sondę  do płytki kalibracyjnej i nacisnąć niebieski przycisk „Pamięć” (około sekundy). 


Po wyświetleniu komunikatu „FE-200µm”, należy przyłożyć sondę do płytki kalibracyjnej i nacisnąć niebieski przycisk „Pamięć” (około sekundy).


Uwaga! 
Podczas zatwierdzania kalibracji niebieskim przyciskiem "Pamięć", sonda musi stykać się prostopadle z płytką kalibracyjną!


Po wykonaniu powyższych czynności miernik jest skalibrowany.

 


Kalibracja miernika z serii: MGR-11... oraz P-11...


W przypadku błędnych pomiarów należy wykonać kalibrację. Służą do tego załączone płytki wzorcowo - kalibracyjne.

Na włączonym mierniku należy przytrzymać przycisk "KAL" 
Kalibracja - Miernik Lakieru około 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawią się kolejno liczby 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 i komunikat „HL”.


- Po wyświetleniu się komunikatu „AL”, należy przyłożyć sondę do płytki kalibracyjnej „AL-200um” (płytka czerwona) i zatwierdzić otrzymany wynik naciskając przycisk 
Kalibracja - Miernik Lakieru

- Po wyświetleniu się komunikat „FE”, należy przyłożyć sondę do płytki kalibracyjnej „FE-200um” (płytka szara) i zatwierdzić otrzymany wynik naciskając przycisk Kalibracja - Miernik Lakieru

UwagaPodczas zatwierdzania kalibracji niebieskim przyciskiem "KAL", sonda musi stykać się prostopadle z płytką kalibracyjną! 


Po wykonaniu powyższych czynności miernik jest skalibrowany.